Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

ingen nyheder i denne liste

FDF

Om FDF Langå

Langå FDF blev startet i august 1945.
Kredsens første formand var købmand Jensen og første kredsleder var værkfører A. Holst Jørgensen. Kredsen startede med 40 drenge og inden årets udgang var den vokset til 55.

Langå FPF blev startet i april 1958.
intitiativtageren hertil var daværende kredsleder hos FDF Knud Greve, provst Langer og Hilbert Overgaard. Første kredsleder blev Inge Boserup, og kredsens første formand var Kathrine Friis.

Selv om FDF og FPF havde et tæt samarbejde, havde kredsene hver sin bestyrelse og kredsleder indtil man i 1986 slog de 2 kredse sammen med fælles bestyrelse og kredsledelse.

Både FDF og FPF har gennnem årene ført en noget omflakkende tilværelse med hensyn til lokaler. Bl.a. i havehuse, missionshusets kælder, klasselokaler på kommunenskolen og ikke mindst private hjem. I 1972 købte menighedsrådet den gamle forskole, hvor FDF og FPF herefter havde til huse.

I foråret 1984 fik FDF og FPF tilladelse af Langå kommune til at indrette mødelokaler i de nedlagte landbrugsbygninger på Egelundgård. Kommunen satte håndværkere på til en del af arbejdet, men størsteparten blev udført af frivillige forældre og ledere. Mødelokalerne på Egelundgård blev taget i brug i oktober 1984.

Udover de ugentlige møder på Egelundgård, hvor der arbejdes med bl.a. naturen, lejrarbejde, morse, kompas, madlavning og sejlads, arrangeres der weekendsture for de forskellige klasser, fælles kredsarrangementer som bl.a markedsdage og julemarked. Endvidere holdes der hvert år en uges sommerlejr for hele kredsen.

I dag er FDF og FPF slået sammen og hedder kun FDF.

 

FDF er en gammel organisation. Vi kunne i 2002 fejre 100 års jubilæum. I dag har FDF ca. 23.000 medlemmer fordelt på 400 kredse rundt om i hele landet.

 

Fællesskab, fantasi og færdigheder

I FDF lærer børn en masse gennem leg, fantasi og oplevelser i naturen. Vi mener, at børn skal mærke, der er noget, de er gode til, at de er noget værd i fællesskabet, og at deres færdigheder kan bruges. FDF tilbyder aktiviteter for børn fra 0. klasse til 18 år. Aktiviteterne varierer, så der er balance mellem tryghed, udfordringer og oplevelser.

 

FDFs formål

FDF har sine rødder i den danske folkekirke. Udgangspunktet for FDF er det kristne livssyn. Det betyder, at for os er alle mennesker lige meget værd.

 

De yngste børn hører historier fra børnebiblen og andre kristne fortællinger. Med de lidt ældre børn og unge tager lederne måske en snak om tro og tvivl, etik og moral og om, hvad meningen er med livet. Det er ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl. Men vi synes, det er vigtigt, at børn kender de kristne grundfortællinger, for at kunne tage stilling til dem senere i livet.

 

Lederne er ildsjæle

I FDF er lederne frivillige men ansvarlige voksne, der har lyst til at være sammen med børn, planlægge aktiviteter og møde dem med både alvor og sjov. Lederne kan deltage i kurser om alt fra pædagogik og teambuilding til klatring og kanosejlads. Alle ledere underskriver en ledererklæring og skal give tilladelse til, at der indhentes en børneattest hos politiet. Desuden er der et sæt samværsregler mellem børn og voksne, som skal overholdes.

 

Læs mere om FDF på FDF.dk